Eksempelprøve 10

1. 
Kan kommunen tilby en lavere pris enn maksprisen?

2. 
Hvilken av disse skal være med i beregningen av redusert foreldrebetaling?

3. 
I Norge er fysisk avstraffelse

4. 
Hvor mange av de som tar høyere utdanning, er kvinner?

5. 
Voksne som er over 25 år, har rett til grunnskoleopplæring

6. 
Hvor mange av arbeidstakerne er organisert i en arbeidstakerorganisasjon eller fagforening?

7. 
Hvem har ansvaret for trygdeordninger i Norge?

8. 
Hva betyr det å jobbe svart?

9. 
Hvordan er det vanlig at en person starter sitt eget arbeidsliv?

10. 
Hvor mange prosent av innvandrere i Norge har norsk statsborgerskap?

11. 
Omtrent hvor gamle er norske kvinner når de føder sitt første barn?

12. 
Hvem omfattes av introduksjonsprogrammet?

13. 
Hva er regelen når det gjelder skilsmisse?

14. 
Hvem bestemmer vergemålet?

15. 
Når trådte vergerådsloven i kraft?

16. 
Hva er sosiale arenaer?

17. 
Hva var en av de vanligste dødsårsakene i Norge før?

18. 
Hva betaler man for legemidler i Norge?

19. 
Når kommer den første innkallelsen til tannlegekontroll for barn?

20. 
Spiral

21. 
Kjønnsidentitet

22. 
Hva er avdrag?

23. 
Bruk av vold

24. 
Hvor mange mennesker bor i Norge?

25. 
Hvor mange prosent av befolkningen bor langs kysten?

26. 
Hvor lang er Norges kystlinje strekt ut?

27. 
Hva heter den lengste elven i Norge?

28. 
Hvor mange prosent velger en kirkelig konfirmasjon?

29. 
Samefolkets dag

30. 
Når fikk kvinners rettigheter mer og mer oppmerksomhet?

31. 
Hva er en nasjonal minoritet?

32. 
Det er valg til sametinget

33. 
Når ble kristendommen innført i Norge?

34. 
På hvilken side sto Danmark-Norge under Napoleons krigene?

35. 
Hvilket av disse er ikke et av statens ansvarsområder?

36. 
Når ble Verdenskommisjonen for miljø og utvikling opprettet av FN?