Eksempelprøve 11

1. 
Hvor mange elever går på privat grunnskole?

2. 
Reduksjonen for det andre og tredje barnet er henholdsvis

3. 
Hva er nettolønn?

4. 
Stipend

5. 
Når får man lønn?

6. 
Hva er riktig?

7. 
Får de med ulønnet arbeid også pensjon ved fylte 67 år?

8. 
Kan råderetten fratas et barn som har fylt 15 år?

9. 
Abort i Norge er

10. 
Hva ligger egenandelen på?

11. 
Svangerskapskontroll

12. 
Fra hvilken alder bestemmer et barn over penger det selv har tjent?

13. 
Hvor mange ganger er det anbefalt å gå til svangerskapskontroll?

14. 
Hvor mange barn bor sammen med begge foreldrene sine?

15. 
Eldre

16. 
Hvor lang er den lengste elven i Norge?

17. 
Hvor stor er den største isbreen i Norge?

18. 
Hva er den laveste temperaturen målt i Norge?

19. 
Når fikk Norge sin egen grunnlov?

20. 
Hva betyr gjenbruk?

21. 
Når var Haakon 7. konge i Norge?

22. 
Medlemskap i FN har som mål

23. 
Når leverte Brundtland-kommisjonen sin innstilling?

24. 
Når kom abortloven i Norge?

25. 
I Norge avholdes det politiske valg

26. 
Å tenne opp bål i skogen

27. 
Hva består regjeringen av?

28. 
Hva betyr allemannsretten?

29. 
Hva er demokratiets fire pilarer?

30. 
Hvor dyp er den lengste fjorden i Norge?

31. 
Hvor mye spiselig mat blir kastet i Norge i løpet av et år?

32. 
Hvor mye av arealet i Norge er dekket av fjell og viddeområder?

33. 
Når skjedde slaget på Stiklestad i Trøndelag?

34. 
Når ble det funnet olje og gass i Nordsjøen?

35. 
Arbeiderbevegelsen i Norge

36. 
I løpet av okkupasjonen: