Eksempelprøve 12

1. 
Formålsparagrafen sier at

2. 
Makspris gjelder

3. 
Hva er bruttolønn?

4. 
Lånekassen kan gi lån

5. 
Penger lånt fra Lånekassen blir brukt til

6. 
Hva er gratis kjernetid?

7. 
Hva slags straff får man ved omskjæring av jenter?

8. 
Når kan man inngå en husleiekontrakt?

9. 
Fra hvilken alder må man betale egenandel?

10. 
Hvor mye har en barnefamilie i boliggjeld i gjennomsnitt?

11. 
Man har rett til frikort

12. 
Hvor mye koster en fødsel?

13. 
Hvem utfører kontrollene?

14. 
Hvem driver organiserte fritidsaktiviteter?

15. 
Hva er pensjonsalderen i Norge?

16. 
Hva heter Norges største isbre?

17. 
Hva er den høyeste temperaturen målt i Norge?

18. 
Når er arbeidernes dag?

19. 
Hvor mange nordmenn døde på grunn av den andre verdenskrigen?

20. 
Hvilket av disse er ikke et av kommunenes ansvarsområder?

21. 
Hva betyr gjenvinning?

22. 
Hvor mye søppel kaster en gjennomsnittlig innbygger i Norge i løpet av et år?

23. 
Fylker og kommuner

24. 
Hvor lang er valgperioden?

25. 
Hva er fristen for FNs bærekraftsmål for å stoppe klimaendringene?

26. 
Når foregår statsrådene?

27. 
Hvor mange dager kan man være på det samme stedet før man må be grunneieren om tillatelse?

28. 
Hvor mange prosent utgjør transport for klimagassutslippene globalt?

29. 
Hvilken er ikke en av Stortingets oppgaver?

30. 
Hvor mye av utslippene kommer fra veitrafikk?

31. 
Hvor mye av arealet i Norge er dekket av skog?

32. 
Hvem var kongen som kriget i slaget på Stiklestad mot høvdingene som trodde på den gamle vikingreligionen?

33. 
Hvor mye av befolkningen i dag bor i en by eller et tettsted?

34. 
Når startet kvinnebevegelsen i Norge?

35. 
Ved fylkestings- og kommunestyrevalg

36. 
Hadde Norge en jødisk befolkning før den andre verdenskrigen?