Eksempelprøve 2

1. 
Når ble skolegang obligatorisk i Norge?

2. 
Hva er søskenmoderasjon?

3. 
Alle barn i Norge

4. 
Universiteter og offentlige høgskoler

5. 
Hvem har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne?

6. 
Arbeidsmiljøloven handler ikke om:

7. 
Hvor mye skatt betaler de fleste av lønnen sin?

8. 
Hvilken er ikke en måte en nyutdannet kan skaffe seg jobb på?

9. 
Hva er unntaket for å få kontantstøtte for barn over 2 år?

10. 
Hvem kan jobbe i Norge uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet?

11. 
Hvor mange prosent av par som bor sammen, er samboere?

12. 
Hvem bestemmer om hvem barn under 16 år skal leve med i tilfelle foreldrene ikke er enige?

13. 
Hva er vergerådsloven?

14. 
Hva er vanlig når man skal besøke venner i Norge?

15. 
Hva er forventet levealder for menn og kvinner i Norge (2020)?

16. 
Fra hvilken alder kan barn bestemme om foreldrene kan få innsyn i helseinformasjon?

17. 
Hvor mye koster tannlegebehandling for barn under 18 år?

18. 
Hvor mye koster svangerskapskontroll i Norge?

19. 
Alle under __ år får økonomisk støtte til prevensjon.

20. 
Hvor mange kvadratmeter har man å bo på i Norge?

21. 
Hva må være oppfylt for at man skal kunne inngå ekteskap i Norge?

22. 
Hva er riktig om religion i Norge?

23. 
Hvem grenser Norge til?

24. 
Hva heter den lengste fjorden i Norge?

25. 
Hvor mange prosent velger å ikke konfirmere seg?

26. 
Kristi himmelfartsdag

27. 
Hva er hensikten med rasismeparagrafen?

28. 
Den eldste befolkningsgruppen i Norge er

29. 
Hvordan kom menneskene til Norge?

30. 
Hva fikk Sverige som et land på vinnernes side?

31. 
Når fikk menn over 25 år stemmerett ved stortingsvalg?

32. 
Hvor mange medlemmer har NATO?

33. 
Når ble FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt?

34. 
Kan publikum uttale seg om saker som diskuteres av Stortinget?

35. 
Hvilket metall eksporterer Norge spesielt?

36. 
Hvor mange prosent utgjør transport for klimagassutslippene i landet?