Eksempelprøve 3

1. 
Hva var målet med undervisningen da obligatorisk skolegang ble innført?

2. 
Søskenmoderasjon gjelder

3. 
Grunnskolen er

4. 
Eleven, foreldrene og læreren skal snakke sammen om faglig utvikling og trivsel på skolen

5. 
For å komme seg inn på høgskoler og universiteter

6. 
Hvem har ansvar for videregående opplæring for voksne?

7. 
Ferieloven handler ikke om:

8. 
Hva er en skattemelding?

9. 
Hvor mange jobber utlyses ikke i Norge, men kan fås via nettverk?

10. 
Hvor mye er 100 % kontantstøtte?

11. 
Grunnskolen er:

12. 
Hvem kommer til Norge etter avtale med UNHCR (FN)?

13. 
Hvor mange prosent av par som bor sammen, er gift?

14. 
Hvem kan reise sak for retten?

15. 
Hvor finnes det barnevernskontorer?

16. 
Hva er et eksempel på uformell politisk deltakelse?

17. 
En fastlege er:

18. 
Kan en person få informasjon om hva som står i deres journal?

19. 
Hvem betaler for tannlegebehandling?

20. 
Helsestasjon er et tilbud for barn

21. 
Sex og samfunn er et gratis tilbud for alle under

22. 
Hvor mye ligger depositumet ofte på?

23. 
Hvor mange år kan man få i fengsel ved medvirkning til tvangsekteskap?

24. 
Folketallet i Norge

25. 
Norges areal er

26. 
Hvor lang er den lengste fjorden i Norge?

27. 
Omtrent hvor mange mennesker dør i Norge hvert år?

28. 
Nordmenn er

29. 
Hva er den største innvandrerbefolkningen i Norge?

30. 
6. februar

31. 
Når begynte man med jordbruk i Norge?

32. 
Hvor mye vokste Norges folketall i årene mellom 1000 til 1300 e.Kr.?

33. 
Unionen med Sverige

34. 
Når fikk kvinner over 25 år stemmerett ved stortingsvalg?

35. 
Hvor mange av den jødiske befolkningen kom tilbake til Norge etter at de ble sendt til konsentrasjonsleirer?

36. 
Hva er de viktigste verdiene i det norske samfunnet i dag?