Eksempelprøve 4

1. 
Hvem betaler for barnehagen?

2. 
Når begynner barna på skolen i Norge?

3. 
Når kan man få plass på videregående skole?

4. 
Hvem styrer opptaket til høgskoler og universiteter?

5. 
Hva bør man gjøre hvis man har utdanning fra utlandet?

6. 
Hvor mange uker ferie har arbeidstakerne rett til i Norge?

7. 
Når kommer skattemeldingen?

8. 
Hvem kan gi en referanse?

9. 
Hvor lenge får man kontantstøtte?

10. 
Hvor mange prosent av barna i 1. til 4. klasse går på skolefritidsordningen?

11. 
Hvem kan søke asyl i Norge?

12. 
Hvor mange mennesker bor det i en norsk husholdning i gjennomsnitt?

13. 
Hva har barn og unge krav på?

14. 
Hva er alarmtelefonen for barn og unge?

15. 
Hva er et eksempel på politisk aktivitet?

16. 
Hvor ofte kan man bytte fastlege?

17. 
Taushetsplikt gjelder

18. 
Hvor mye koster tannlegebehandling for ungdom mellom 18 og 20 år?

19. 
Hvis et barn er sykt, må man til

20. 
Hvor mange faser har en psykisk migrasjonsprosess?

21. 
Hvor mange husholdninger eier istedenfor å leie bolig ?

22. 
Hva slags teknikker er ikke lovlige å bruke når det gjelder ekteskap?

23. 
Norge er

24. 
Hvor mange innbyggere bor i hovedstaden?

25. 
Hvor mange av dem som dør i Norge, blir kremert hvert år?

26. 
Hva betyr det at et samfunn er sekulært?

27. 
Hva er den nest største innvandrerbefolkningen i Norge?

28. 
Samenes folkedrakt heter

29. 
Klimaet i bronsealderen

30. 
Hvor mange døde i Norge på grunn av svartedauden?

31. 
Under unionen med Sverige

32. 
Norge … i den første verdenskrigen.

33. 
Norge er ikke medlem av

34. 
Hva er stemmerettsalderen i Norge?

35. 
Hvilken er ikke en av regjeringens oppgaver?

36. 
Når man skal overnatte i nærheten av et hus eller en hytte, hvor langt unna må man holde seg?