Eksempelprøve 8

1. 
Hva er riktig?

2. 
På ungdomstrinnet:

3. 
Hvem kan søke om opptak til universitet og høgskole?

4. 
Når ble Lånekassen etablert?

5. 
Norskopplæring for dem som har videregående skole eller høyere utdanning

6. 
Hvor mange ansatte er det i NAV?

7. 
Hvor mye tjener kvinner i gjennomsnitt i forhold til menn?

8. 
Arbeidsmulighetene i servicebransjen de siste tretti årene:

9. 
Hvor mange av alle norske innbyggere er født i utlandet eller har foreldre som er født i utlandet?

10. 
Hvor mange barn fødes det i Norge hvert år?

11. 
Hva er gjennomsnittsalderen for å gifte seg for første gang i Norge for kvinner og menn?

12. 
Når kan man søke om norsk statsborgerskap?

13. 
Hva er riktig når det gjelder foreldreansvar?

14. 
Hvor lenge har foreldrene økonomisk forsørgerplikt?

15. 
Når ble barnevernet opprettet?

16. 
Dugnad er:

17. 
Hva er riktig om helse?

18. 
Hva er telefonnummeret tlf.nr. til legevakten?

19. 
Hvem betaler fullpris for tannlegetjenester?

20. 
P-stav

21. 
Hva er identitet?

22. 
Når mottar man barnetrygd i Norge?

23. 
Hvor mye egenkapital må man ha for å kunne låne kjøpesum fra banken for å kjøpe en leilighet?

24. 
Hva er riktig når det gjelder kjønnslemlestelse?

25. 
Hvilken er den rette rekkefølgen av de norske kongene siden unionsoppløsningen med Sverige?

26. 
Hvor mange fylker har Norge?

27. 
Hvor mange innsjøer er det i Norge?

28. 
Hvor mange prosent av barn blir døpt i kirken mens de er babyer?

29. 
Når er kvinnedagen?

30. 
Den norske kirken

31. 
Hva slags landbakgrunn har den største gruppen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre?

32. 
Sametinget jobber

33. 
Høvdingene fra Norge som reiste til andre land, var

34. 
Når gikk Norge inn i union?

35. 
Når ble unionen med Sverige oppløst?

36. 
Etter okkupasjonen ble Norge styrt av