Eksempelprøve 6

1. 
Hvem setter opp hvor mye det koster å gå i barnehagen?

2. 
Hva er riktig?

3. 
Hva er den beste karakteren på ungdomsskolen?

4. 
For å komme seg på videregående skole

5. 
Hva er realkompetansevurdering?

6. 
Hvor stor andel har NAV av statsbudsjettet?

7. 
Hvis man får seg en ny jobb og tjener bedre, må man:

8. 
Hva er ikke riktig?

9. 
Hvor mange mennesker bor i Norge?

10. 
Hvor lenge får man barnetrygd, og er den avhengig av familiens inntekt?

11. 
Hvor ofte må man fornye en midlertidig oppholdstillatelse?

12. 
Hva er rett når det gjelder to av samme kjønn som ønsker å gifte seg?

13. 
Hva kan man bestemme fra man fyller 15 år?

14. 
Hva måtte barna gjøre som «små voksne» i tidligere tider?

15. 
Hva er typiske norske dugnadsoppgaver?

16. 
Levestandarden i Norge

17. 
Hva betyr poliklinisk behandling?

18. 
Hvem betaler for en time hos legen?

19. 
Hvordan kan barna få time hos tannlegen?

20. 
Vaksiner i Norge

21. 
Helsestasjoner for ungdom

22. 
Hvor mye av forbruket til norske husholdninger går til å dekke boligutgifter?

23. 
Hvor mange boliger finnes det i Norge?

24. 
Hva er kjønnslemlestelse?

25. 
Hvor mange konger har Norge hatt siden unionsoppløsningen med Sverige?

26. 
Hva er Norges sørligste punkt?

27. 
Omtrent hvor mange par gifter seg per år i Norge?

28. 
Når ble det lov å melde seg ut av statskirken?

29. 
Hvor mange nordmenn forlot Norge mellom 1830–1920?

30. 
Når ble jordsalgsloven fra 1902 fjernet?

31. 
Klimaet i jernalderen

32. 
Når kom svartedauden?

33. 
Hvor mange bodde på landsbygda i Norge på midten av 1800-tallet?

34. 
Norge … i den andre verdenskrigen.

35. 
Hvor mange medlemmer har FN?

36. 
Hvor mange arbeidstakere er organisert i en fagforening i dag?