Eksempelprøve 5

1. 
Hvem bestemmer maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen?

2. 
Grunnskolen er delt i

3. 
Offentlig videregående utdanning

4. 
Hvem søker man om autorisasjon av utdanning fra utlandet for helsepersonell i Norge?

5. 
Hvor mye penger får man i ferien?

6. 
Hvem mottar skattemelding?

7. 
Hva var de viktigste næringene i Norge for 150 år siden?

8. 
Det å vurdere det man leser, kalles

9. 
Kan man beholde kontantstøtten hvis man skal oppholde seg i utlandet?

10. 
Er skolen og skolefritidsordningen gratis?

11. 
Hvem kan søke om familiegjenforening?

12. 
Hvor mange mennesker gifter seg i Norge per år?

13. 
Hva er rett når det gjelder barneloven?

14. 
Hvem har ansvar for å oppdra et barn?

15. 
Hva er typisk norsk dugnadsmat?

16. 
Unge nordmenns politiske aktivitet

17. 
Hvor mye koster det å ligge på et offentlig sykehus?

18. 
Å bruke tolk når man besøker legen

19. 
Hvem betaler de resterende 75 % av prisen for tannlegebehandlingen?

20. 
Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn

21. 
Hvor lenge varer de forskjellige fasene i en psykisk migrasjonsprosess?

22. 
Hva er normal inneklimatemperatur i boliger i Norge?

23. 
Et tvangsekteskap

24. 
I Norge har kongen

25. 
Hvilke er Norges fire største byer?

26. 
Hvor mange av dem som dør, blir gravlagt i kirkelig regi?

27. 
Når ble det lov for ikke-kristne trossamfunn å organisere seg i Norge?

28. 
Utvandring fra Norge skjedde i hvilken periode?

29. 
Når ble det tillatt å bruke samisk på skolen?

30. 
Redskaper, våpen og smykker laget av stein, bein og tre ble brukt i

31. 
Hvor mange døde i Europa på grunn av svartedauden?

32. 
Når ble nasjonalforsamlingen grunnlagt?

33. 
Den første verdenskrigen

34. 
Når ble FN etablert?

35. 
Arbeiderbevegelsen i Norge

36. 
Ved stortingsvalg