Eksempelprøve 7

1. 
Hvem bestemmer om familier som har flere barn i samme barnehage, skal få redusert pris?

2. 
Hvem får gratis kjernetid?

3. 
På barnetrinnet

4. 
For å komme seg inn på den videregående skolen man ønsker

5. 
Realkompetansevurdering gjøres

6. 
Norskopplæring

7. 
Det er NAV-kontor i

8. 
Hvor mye ligger brutto årslønn i Norge på?

9. 
Arbeidsmulighetene i industriene de siste tretti årene:

10. 
Når er man en myndig person?

11. 
Hvor mange prosent av ungdommer fullfører videregående opplæring?

12. 
Når kan man søke om permanent oppholdstillatelse?

13. 
Når man tar opp lån, hvem er ansvarlig i et ekteskap?

14. 
Når får man selvbestemmelsesrett i adopsjonssaker?

15. 
Hva sier barneloven om vold i oppdragelsen?

16. 
Dugnad er:

17. 
Folkehelsen i Norge

18. 
Man kan oppsøke en legespesialist

19. 
Egenandelen ekskluderer

20. 
Hvordan kan man få time hos tannlegen?

21. 
Hvem bestemmer når kvinnen skal bli gravid?

22. 
Hvor mye av forbruket til norske husholdninger går til å dekke matutgifter?

23. 
Hvor mange prosent av boligene er blokker og bygårder i Oslo?

24. 
Hva er riktig når det gjelder kjønnslemlestelse?

25. 
Hva heter den nåværende norske kongen?

26. 
Hva er Norges nordligste punkt?

27. 
Hvor mye av arealet i Norge er dyrket mark?

28. 
Cirka hvor mange barn blir født i Norge hvert år?

29. 
Protestantismen

30. 
Hvor dro de fleste nordmenn som flyttet til et annet land på 1800-tallet?

31. 
Sametinget åpnet i

32. 
Når var vikingtiden?

33. 
Hvilket eller hvilke land kom Norge i union med?

34. 
Hvor mange bodde i byene i Norge på slutten av 1800-tallet?

35. 
Når ble Norge okkupert av Tyskland?

36. 
Når var det folkeavstemning om medlemskap i EU?