Eksempelprøve 9

1. 
Makspris for en barnehageplass fra 1. januar 2023 er:

2. 
Skal studielån tas med i inntektsgrunnlaget?

3. 
Skoleuniform

4. 
Hvor mange voksne har høyere utdanning i Norge?

5. 
Hvor mange mennesker jobber i offentlig sektor?

6. 
Hvor mange av de norske yrkesaktive jobber i det offentlige?

7. 
Skatt trekkes fra bruttolønnen

8. 
Arbeidsledigheten i Norge er:

9. 
Hvor mange prosent av alle norske innbyggere er født i utlandet eller har foreldre som er født i utlandet?

10. 
Hvor mange barn føder hver kvinne i gjennomsnitt i Norge hvert år?

11. 
Hva er introduksjonsprogrammet?

12. 
Hva er prosenten av ekteskap som ender i skilsmisse?

13. 
I tilfelle foreldrene ikke bor sammen, har den andre forelderen som barnet ikke bor sammen med, plikt til å betale bidrag?

14. 
Hva er barnevernets viktigste oppgave?

15. 
Hva er Norges nasjonalord, som ble kåret i 2015?

16. 
Hva er en av de vanligste dødsårsakene i Norge nå?

17. 
Hva er telefonnummeret tlf.nr. ved behov for øyeblikkelig hjelp ved alvorlig sykdom og skader?

18. 
Tannregulering

19. 
P-piller inneholder

20. 
Seksuell identitet

21. 
Hva trenger man for å åpne en bankkonto i Norge?

22. 
Hva innebærer vold?

23. 
Hva er negativ sosial kontroll?

24. 
Hvor mange prosent av befolkningen bor på Østlandet?

25. 
Hvor mange kommuner er det i Norge?

26. 
Hva heter den største innsjøen i Norge?

27. 
I hvilken alder er det vanlig å konfirmere seg?

28. 
Når er samefolkets dag?

29. 
Økonomisk støtte fra staten og kommunen gis

30. 
Hvilke av disse er Norges nasjonale minoriteter?

31. 
Hva levde samene av før?

32. 
Når ble vikingen Harald Hårfagre konge over hele Norge?

33. 
Når ble unionen oppløst?

34. 
Den norske grunnloven ble skrevet

35. 
Hvor mange nordmenn flyktet under den andre verdenskrig?

36. 
Medlemskap i NATO har som mål