Eksempelprøve 1

1. 
Hvem betaler for at alle barn skal gå på skolen?

2. 
Kan barnehagene kreve andre betalinger i tillegg til maksprisen?

3. 
Hva er ikke typisk for en norsk skole?

4. 
Hvem har den høyeste andelen i høyere utdanning i befolkningen?

5. 
Voksne som er over 25 år, har rett til videregående opplæring

6. 
Verneombudet er et begrep som brukes om representanten for … som sørger for HMS-saker.

7. 
Hvem har ansvaret for å tilby velferdsgoder i Norge?

8. 
Svart arbeid

9. 
Referanser

10. 
Hva er kontantstøtte?

11. 
Er det lov å omskjære barn i Norge?

12. 
Hvor mange bor alene i Norge i 2021?

13. 
Når kan et barn inngå en arbeidsavtale?

14. 
Hva er rett om barnevernet?

15. 
Hvordan er det vanlig å hilse i Norge?

16. 
Hvem sliter mest med depresjoner og diabetes i Norge?

17. 
Taushetsplikt

18. 
Fra 1. januar 2023 får voksne som er 21–26 år gamle

19. 
Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

20. 
Hvilke prevensjonsmidler beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer?

21. 
Hvor mange folk bor i enebolig?

22. 
Hva er riktig?

23. 
Folketallet

24. 
Hva er de to offisielle språkene med nasjonal status i Norge?

25. 
Hvor mange øyer ligger langs den norske kysten?

26. 
Hvor mange prosent velger en humanistisk konfirmasjon?

27. 
Kvinnedagen

28. 
Hvilken av disse er rasismeparagrafen?

29. 
Samisk språk er

30. 
Når kom de første menneskene til Norge?

31. 
På hvilken side sto Sverige under Napoleons krigene?

32. 
Når ble 8-timers arbeidsdag innført i Norge?

33. 
Hvor mange medlemsland har signert Schengenavtalen?

34. 
Menneskerettighetene gjelder

35. 
Hvor mange representanter sitter i Norges nasjonalforsamling?

36. 
Hva er Norges viktigste naturressurser?