Topp 10 typiske Spørsmål og Svar om Statsborgerprøven

Hva er Statsborgerprøven?
Statsborgerprøven er en prøve som personer som ønsker norsk statsborgerskap må ta. Prøven tester søkerens kunnskap om norsk samfunn, historie, geografi, kultur og politikk.

Hvordan består man Statsborgerprøven?
For å bestå Statsborgerprøven må søkeren svare riktig på minst 23 av 30 spørsmål. Søkeren har 60 minutter til å fullføre prøven.

Hvor kan man ta Statsborgerprøven?
Statsborgerprøven kan tas på en av de godkjente prøvesentrene rundt om i Norge. Søkeren må melde seg på prøven på forhånd og betale en prøveavgift.

Hva slags spørsmål vil man få på Statsborgerprøven?
Spørsmålene på Statsborgerprøven vil teste søkerens kunnskap om norsk samfunn, historie, geografi, kultur og politikk. Spørsmålene vil være flervalgsoppgaver.

Hva skjer hvis man ikke består Statsborgerprøven?
Hvis søkeren ikke består Statsborgerprøven, kan de melde seg på prøven på nytt etter en måned. Hvis søkeren ikke klarer å bestå prøven etter tre forsøk, vil søknaden om norsk statsborgerskap bli avvist.

Hvor lang tid har man på seg til å svare på spørsmålene på Statsborgerprøven?
Søkeren har 60 minutter til å svare på 30 spørsmål på Statsborgerprøven.

Hva skjer hvis man ikke klarer å fullføre Statsborgerprøven innen tidsfristen?
Hvis søkeren ikke klarer å fullføre Statsborgerprøven innen tidsfristen på 60 minutter, vil prøven automatisk bli avsluttet og resultatet vil bli vurdert ut fra antall riktige svar på de besvarte spørsmålene.

Er det mulig å øve på Statsborgerprøven?
Ja, det er mulig å øve på Statsborgerprøven ved å bruke eksempeltester som er tilgjengelige på nettet. Det er også mulig å ta en Statsborgerprøve-forberedelseskurs.

Hva skjer hvis man ikke kan norsk godt nok til å ta Statsborgerprøven?
Hvis søkeren ikke kan norsk godt nok til å ta Statsborgerprøven, bør de først ta en norskprøve og få minimum karakteren A2 før de kan ta Statsborgerprøven.

Hvor mye koster det å ta Statsborgerprøven?
Prisen for å ta Statsborgerprøven varierer fra kommune til kommune, men den gjennomsnittlige prisen er rundt 1000 kroner.